Izbor spoljnih guma

0

Izbor spoljnih guma

  • Odlučujuće je da se pronađe odgovarajući profil za Vaše vozilo i Vaše uslove korišćenja.
  • Vodite računa o tome da se indeksi za težinu i brzinu poklapaju.
  • Putevi i uslovi korišćenja određuju izbor profila.
  • Samo izbor efikasne, kvalitetno vredne nove spoljne gume omogućava višekratnu primenu tela gume (Karkasse).
Share.

Comments are closed.